บริการปรับปรุงแนวการเดินสายเก่า ระบบแลนเก่า

การนำข้อมูลจาก Excel เข้าไปใน Express โดยนำ Excel จาก Software เช่น ERP, POS หรือ ข้อมูลที่สร้างขึ้น ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนำข้อมูลที่ได้นำมา Post เข้า Express ในหน้าที่บันทึกข้อมูลต่างๆ