บริการติดตั้ง LAN & Network

รับวางระบบคอมพิวเตอร์ รับวางระบบเครือข่ายในบริษัท รับวางระบบคอมพิวเตอร์ออฟฟิศสำนักงาน รับวางระบบเซิฟเวอร์ Server ติดตั้งเครื่องเซิฟเวอร์

LAN ย่อมาจาก Local Area Network

LAN คือระบบเครือข่าย แบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันในระยะจำกัด เช่น ในอาคารเดียวกัน หรือบริเวณเดียวกันที่สามารถลากสายถึงกันได้โดยตรง ส่วนมากจะใช้สายเคเบิ้ล หรือ ที่เรียกกันว่า สายแลน เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ อัตราเร็วของเครือข่าย LAN อยู่ที่ระหวาง 1-1000 Mbps ทั้งนี้ความเร็วข้อมูลขึ้นอยู่กับ ตัวกลางสายส่งที่ใช้ เทคนิคการส่งสัญญาณ และข้อกำหนดของผู้ให้บริการเน็ตเวิร์ค

หากคุณต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน IT มาดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวของกับระบบงานไอทีในองค์กร ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในระบบงานของคุณเพื่อดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานไอที ให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่ขัดข้อง จนทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ โดยที่ท่านสามารถเลือกรูปแบบบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณได้